BLUEBITS OFFICE - TECHNOPARK

  • Chủ đầu tư:
  • Diện tích thiết kế: 170 m2
Giá bán: Liên hệ

Hotine hỗ trợ:

0904888161

0936101002