Liên hệ

Thông tin liên hệ.

CTY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ:

No.1, Lane 39/112 Ngoc Khanh Street, Ba Dinh District, Ha Noi.

Điện thoại:

+84 - 02432115207

Di động:

0904888161

0936101002

Email:

viendongtk@gmail.com

viendongtk@gmail.com

Website:

https://viendong.com.vn